బ్యాట్ విసిరినందుకు గేల్‌కు జరిమానా

బ్యాట్ విసిరినందుకు గేల్‌కు జరిమానా

పంజాబ్‌ సీనియర్‌ ఆటగాడు క్రిస్‌గేల్‌కు షాక్‌! ఐపీఎల్‌ నిర్వాహకులు అతడికి జరిమానా విధించారు. రాజస్థాన్‌ మ్యాచులో బ్యాటు విసిరేసినందుకు అతడి మ్యాచ్‌ ఫీజ

Read More