అన్నం తినగానే నిద్ర వస్తోందా?

అన్నం తినగానే నిద్ర వస్తోందా?

మనం పగటి వేళ ఆకలి కాగానే.. ఏమున్నది అని చూడకుండానే టిఫిన్‌ డబ్బాను ఖాళీ చేసేస్తుంటాం. ఆ తర్వాత టేబుల్‌పైకొచ్చి ఫైల్స్‌ ముందేసుకుని కూర్చునేసరికి నిద్ర

Read More