భారతీయతకు ఉపాధ్యక్ష అభ్యర్థి పదవి ఇచ్చిన జో బైడెన్

భారతీయతకు ఉపాధ్యక్ష అభ్యర్థి పదవి ఇచ్చిన జో బైడెన్

2020 అమెరికా అధ్యక్ష ఎన్నికల్లో తొలిసారిగా భారతీయ సంతతి అభ్యర్థిత్వానికి అరుదైన గౌరవం లభించింది. డెమొక్రాటిక్ పార్టీ తరఫున అధ్యక్ష అభ్యర్థిగా పొటీలో ఉ

Read More