ఇండియాకు నిధులు పంపేవారిలో మహిళలే అధికం

ఇండియాకు నిధులు పంపేవారిలో మహిళలే అధికం

విదేశాల నుంచి భారత్‌లోని బంధువులకు, స్నేహితులకు నగదు చెల్లింపుల్లో (రెమిటెన్సులు) మహిళలూ ముందున్నారు. డిజిటల్‌ పేమెంట్స్‌ కంపెనీ వరల్డ్‌రెమిట్‌ వేదికగ

Read More