కొడుకు కోసం ₹51కోట్లతో ప్రవేశం కొనుక్కున్న లారీ పేజ్

కొడుకు కోసం ₹51కోట్లతో ప్రవేశం కొనుక్కున్న లారీ పేజ్

కరోనా వేళ న్యూజిలాండ్‌ సరిహద్దులు మూసేసి, విదేశీయులను తమ దేశంలోకి కాలు పెట్టనివ్వని సమయంలోనూ గూగుల్‌ సహ వ్యవస్థాపకుడు ల్యారీ పేజ్‌ ఆ దేశంలోకి వెళ్లగలి

Read More