నేను ఇటలీ వెళ్లను. ఢిల్లీలోనే ప్రాక్టీస్ చేస్తాను.

నేను ఇటలీ వెళ్లను. ఢిల్లీలోనే ప్రాక్టీస్ చేస్తాను.

భారత బాక్సర్ల టోక్యో ఒలింపిక్స్‌ సన్నాహాలు మొదలు కానున్నాయి. నాణ్యమైన ప్రాక్టీస్‌ కోసం బాక్సర్లను ఇటలీ పంపించేందుకు ప్రభుత్వం సిద్ధమైంది. మొత్తం 28 మం

Read More