తెలంగాణాలో పెరుగుతున్న పులుల సంఖ్య

తెలంగాణాలో పెరుగుతున్న పులుల సంఖ్య

తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో 30,40 ఏళ్ల తర్వాత మళ్లీ పులిజాడలు కనిపిస్తున్నాయి. అమ్రాబాద్‌ టైగర్‌ రిజర్వ్‌ (ఏటీఆర్‌), కవ్వాల్‌ టైగర్‌ రిజర్

Read More