తెదేపా సోషల్ మీడియా కన్వీనర్ కుటుంబానికి ఎన్నారై తెదేపా సాయం

తెదేపా సోషల్ మీడియా కన్వీనర్ కుటుంబానికి ఎన్నారై తెదేపా సాయం

భీమవరం తెదేపా సోషల్ మీడియా కన్వీనర్ పసరకొండ శ్రీనివాస్ శర్మ కుటుంబానికి ఎన్ఆర్ఐ టి.డి.పి ఆధ్వర్యంలో రూ.2లక్షల73వేలు ఆర్థిక సాయాన్ని జిల్లా పార్టీ అధ్య

Read More