కూరగాయలతో అదుపులో మధుమేహం

యునైటెడ్ స్టేట్స్ నుంచి పరిశోధనా బృందం రెండ‌వ‌ అధ్యయనం నిర్వ‌హించింది. ఇందులో 158,259 మంది మహిళలు, 36,525 మంది పురుషులు పాల్గొన్నారు. వీరికి మధుమేహం,

Read More