ఏపీలో అకాడమీ పెట్టాలని ఉంది

ఏపీలో అకాడమీ పెట్టాలని ఉంది

తన సొంత రాష్ట్రమైన ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో అకాడమీ పెట్టాలన్న కోరిక ఉందని ఏబీఎన్‌తో స్పోర్ట్స్‌ వర్సిటీ వీసీ కరణం మల్లీశ్వరి అన్నారు. స్పోర్ట్స్‌ వర్సిటీ వీసీగ

Read More