సైనిక్ స్కూల్ విద్యార్థికి సాయం అందించిన కర్నూలు ఎన్నారై ఫౌండేషన్

రక్షణ మంత్రిత్వ శాఖకు చెందిన కలికిరి సైనిక్ స్కూల్ నిర్వహించిన ప్రవేశపరీక్ష లో ఎంపికైన విద్యార్ధి టి. జయ సాయి నాగదేవ్ కు మొదటి సంవత్సరం ఫీజు నిమిత్తం

Read More