అక్కడ కూయ్ కయ్ అంటేనే పలుకుతారు

అక్కడ కూయ్ కయ్ అంటేనే పలుకుతారు

రామారావు.. విజయ్‌.. అరుణ.. ప్రియ.. నాని.. మన దగ్గర పేర్లు అంటే ఇలా ఉంటాయ్‌ కదా! కానీ మేఘాలయలోని ఓ గ్రామంలో ప్రజలు ఒకరినొకరు కూని రాగాలతో పిలుచుకుంటార

Read More