నింగిలోకి పీఎస్‌ఎల్‌వీసీ45–తాజావార్తలు–04/01

నింగిలోకి పీఎస్‌ఎల్‌వీసీ45–తాజావార్తలు–04/01

*భారత అంతరిక్ష ప్రయోగ కేంద్రమైన శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లాలోని స్పేస్‌ సెంటర్‌ షార్‌ నుంచి పీఎస్‌ఎల్‌వీ సీ-45 వాహకనౌక విజయవంతంగా నింగిలో

Read More