DailyDose

పొంగు‌తున్న బీరు! ఎండల తీవ్ర‌తతో పెరి‌గిన అమ్మ‌కాలు

పొంగు‌తున్న బీరు! ఎండల తీవ్ర‌తతో పెరి‌గిన అమ్మ‌కాలు

చురు‌క్కు‌మ‌ని‌పి‌స్తున్న ఎండల్లో చిల్డ్‌ బీరును ఎంజాయ్‌ చేస్తు‌న్నారు మద్యం ప్రియులు. ఈ నెలలో ఎండల తీవ్రత మరింత పెర‌గ‌డంతో మందు బాటిల్‌ పక్కన పెట్టి.. బీరు సీసా ఎత్తు‌తు‌న్నారు. రాష్ట్ర‌వ్యా‌ప్తంగా గత పది‌రో‌జుల్లో బీర్ల అమ్మ‌కాలు పెర‌గ‌డమే ఇందుకు నిద‌ర్శనం.
అధి‌కా‌రిక సమా‌చారం ప్రకారం ఏప్రిల్‌ 1 నుంచి 10 వరకు బీర్ల అమ్మ‌కాల్లో పెరు‌గు‌దల నమో‌ద‌వు‌తు‌న్నది. నిరు‌టితో పోలిస్తే ఏప్రిల్‌ ఒకటి నుంచి పది వరకు బీర్ల అమ్మ‌కాలు 20% పెరి‌గాయి. కేవలం పది రోజు‌ల్లోనే పది లక్షల కేసుల బీర్లు అమ్ము‌డ‌య్యాయి. నిరుడు ఇదే సమ‌యంలో ఈ లెక్క 8.3 లక్షల కేసుల బీర్లుగా ఉన్నది. ఇతర రకాల మద్యం అమ్మ‌కాల్లో స్వల్పంగా తగ్గు‌దల నమో‌దైంది. 2021 ఏప్రిల్‌ మొదటి పది‌రో‌జుల్లో 6 లక్షల కేసులుగా ఉన్న మద్యం అమ్మ‌కాలు ఈ ఏడాది 13% తగ్గి 5.14 లక్షల కేసు‌లుగా నమో‌దై‌నట్టు అధి‌కా‌రులు తెలి‌పారు.