సెహ్వాగ్ అలా అని ఉంటే అక్కడే కొట్టేవాడిని

సెహ్వాగ్ అలా అని ఉంటే అక్కడే కొట్టేవాడిని

పాకిస్థాన్‌ మాజీ పేసర్‌, రావల్పిండి ఎక్స్‌ప్రెస్‌ షోయబ్‌ అక్తర్‌ తమ దేశ సైన్యం కోసం గడ్డి తినేందుకైనా సిద్ధమని చెప్పాడు. ప్రస్తుతం ఆర్థికంగా చితికిపోయ

Read More