“ట్రంప్ డిఫీట్స్ కోవిడ్” నాణేలు

“ట్రంప్ డిఫీట్స్ కోవిడ్” నాణేలు

అమెరికా అధ్యక్ష నివాసం వైట్‌హౌస్‌ ‘‘ట్రంప్‌ డిఫీట్స్‌ కొవిడ్’’ (ట్రంప్‌ కొవిడ్‌ను జయించారు) అనే పేరుతో స్మారక నాణేల విక్రయాన్ని చేపట్టింది. కొవిడ్‌ సో

Read More