తొక్కి పడేస్తా…కేసీఆర్ ఆగ్రహం-తాజావార్తలు

తొక్కి పడేస్తా…కేసీఆర్ ఆగ్రహం-తాజావార్తలు

* హాలియా సభలో కేసీఆర్ ఫైర్సభలో కేసీఆర్ ప్రసంగాన్ని అడ్డుకునే ప్రయత్నం చేసిన వారిపై కేసీఆర్ ఘాటు వ్యాఖ్యలు.మీలాంటి కుక్కలు చాలా ఉన్నాయి ...వారిని తరిమ

Read More