పాడిపశువులకు టీకాలు వేయిస్తున్నారా?

పాడిపశువులకు టీకాలు వేయిస్తున్నారా?

పాడి పశువులను రైతు ప్రతి రోజూ గమనించాలి. ఏవైనా అనారోగ్య లక్షణాలు కనపడితే తక్షణమే సంబంధిత పశువైద్యునిచే చికిత్స చేయించాలి. అశ్రద్ధ కనబరిస్తే నష్టం అపార

Read More