How does karma work - Telugu kids moral stories

కర్మ ఎలా పనిచేస్తుంది?

ఒక రాజు..తన ఆస్థానంలో ఉన్న ముగ్గురు మంత్రులను పిలిపించి..వారికి ఒక్కొక్క ఖాళీ గోనె బస్తా బ్యాగ్ లను చేతికిచ్చి..అరణ్యంలోనికెళ్ళి వాళ్లకు తోచిన పండ్లు,

Read More
సోమరులను మార్చిన రాజు

సోమరులను మార్చిన రాజు

కథలీపురాన్ని సూరసేనుడు అనే రాజు పాలిస్తుండేవాడు. తన రాజ్యంలోని ప్రజలను కన్న బిడ్డల్లా చూసుకుంటూ వారి మన్ననలు పొందాడు. తన రాజ్యంలో కొందరు ఏపనీ చేయకుండ

Read More
Telugu Kids Moral Stories-Farmer And His Three Wishes

రైతు-మూడు వరాలు: తెలుగు చిన్నారుల కథలు

చాలా రోజుల క్రితం ఒక పల్లెలో ఒక రైతు, అతని భార్య ఉండేవారు. ఇద్దరూ పొలం పనులు చేసుకుంటూ చాలా కష్ట పడేవారు, కాని యెంత కష్ట పడ్డా బీదరికం తప్పలేదు.

Read More
Telugu Kids Stories-Do Not Act Over Smart

అతి తెలివి ప్రదర్శించవద్దు

మిట్టమధ్యాహ్నం వరకు పొలం దున్నిన సీతన్న అన్నం తిందామని చెట్టు నీడకు వచ్చాడు. కాళ్లు కడుక్కోడానికి పక్కనే ఉన్న బావి నుంచి నీళ్లు తోడేసరికి ‘దాహానికి కా

Read More
Get Rid Of Bad Habits At An Early Stage-Telugu Kids Moral Stories

చెడు అలవాట్లు మొగ్గలోనే తుంచేయాలి

ఒక ధనికుడు తన పిల్లవాడి చెడు అలవాట్లని చూసి చాలా విచారించాడు. ఒక వివేకమైన సలహాదారుడిని ఈ విషయం కోసం నియమించాడు. ఆ పెద్ద మనిషి ఆ పిల్లవాడిని తనతో విహార

Read More
Integrity And Honesty Is A Good Trait-Telugu Kids Moral Stories

నిజాయితీ నిబద్ధత నేర్పుతుంది ఖురాన్-తెలుగు చిన్నారుల కథ

ఇమామ్‌ అహ్మద్‌ బిన్‌ హంబల్‌ శిష్యుడు ఒకరు ఒక్క రాత్రిలో ఖుర్‌ఆన్‌ గ్రంథమంతా పారాయణ చేసేవాడు. ఈ విషయం తెలుసుకున్న ఇమామ్‌కు ఆ పద్ధతి నచ్చలేదు. శిష్యుడిన

Read More
Wisdom saves when Strength doesnt do the job-Telugu Kids Story

అన్నివేళలా ధైర్యం పనిచేయదు.సమయస్ఫూర్తి ఉండాలి.

ఒక ఊరిలో రామాలయం నిర్మించాలని విరాళాల సేకరణ చేయడం ప్రారంభించారు. గోవిందరావు అనే భక్తుడు తన వంతు సేవ నిమిత్తం పొరుగు ఊరిలో ఉన్న పెద్ద పెద్ద ఆసాముల వద్ద

Read More
A Good Farmer And King - Telugu Kids Stories & News

మంచి రైతు-తెలుగు చిన్నారుల కోసం కథ

ఒక రాజుగారు యుద్ధం అయిపోయాకా తన సైన్యంతో తిరిగి రాజధానికి వెళ్తుంటే, తెచ్చుకున్న ఆహార పదార్ధాలు, భోజన సామగ్రి అయిపోయాయి. మొదలే యుద్ధంలో అలిసి పోయిన స

Read More
The story of swan and crow teaches you not to feel jealous-Telugu Kids story-అసూయపడకండి. కాకి-హంస కథ.

అసూయపడకండి. కాకి-హంస కథ.

ఒక కాకి ఎప్పుడు హంసలను చూసి కుళ్ళు కునేది. వాటి తెల్లటి రెక్కలని, అందమైన రూపాన్ని చూసి కాకి బాధ పాడేది. ఎప్పుడు “నేనూ అలా వుంటే బాగుండేది! ఇలా నల్లగా

Read More
The golden pheasant bird which is marked for luck in China-tnilive telugu kids birds stories and infor

పిల్లలూ…ఇదేం పిట్ట?

‘తలపై బంగారపు కుచ్చు పెట్టుకున్నట్టుందే’ అనుకుంటున్నారా? లేదు లేదు. ఇలా రంగురంగుల్లో మెరిసిపోవడమే దీని గొప్ప. పొడవైన తోకతో ఉండే ఈ పక్షి ఇంచుమించు 40 అ

Read More