సంకీర్ణ రాజకీయాలకు ఆద్యుడు

సంకీర్ణ రాజకీయాలకు ఆద్యుడు

అనుకోకుండా ప్రధాని పదవిని చేపట్టిన వ్యక్తి ఆయన. అలాగని 80 లోక్‌సభ స్థానాలున్న పెద్ద రాష్ట్రం ఉత్తర్‌ప్రదేశ్‌ నుంచో, లేక 48 స్థానాలున్న మహారాష్ట్ర నుంచ

Read More