ప్రతిదాన్ని ఆస్వాదిస్తున్నాను

ప్రతిదాన్ని ఆస్వాదిస్తున్నాను

‘‘ఈ సృష్టిలో ప్రతి వస్తువుకీ ఓ విలువ ఉంటుంది. ఆఖరికి పరాజయం సైతం మనకేదో నేర్పుతుందంటోంది పూజా హెగ్డే. వరుస విజయాలతో దూసుకుపోతున్న పూజ.. ఇప్పుడు ‘అల వ

Read More