చౌకలో సూపర్ కారు కావాలంటున్న భారతీయులు…అందుకే ఫోర్డ్ బంద్-వాణిజ్యం

చౌకలో సూపర్ కారు కావాలంటున్న భారతీయులు…అందుకే ఫోర్డ్ బంద్-వాణిజ్యం

* ‘భారత్‌లో వ్యాపారం చేసేటప్పుడు భారతీయుడిలానే అలోచించాలి’ అన్న విషయాన్ని మన ఆటోమొబైల్‌ మార్కెట్‌ మరోసారి విదేశీ కంపెనీలకు గుర్తు చేసింది. అమెరికా కంప

Read More