జూరాల…శ్రీశైలం….కళకళ…గలగల

జూరాల…శ్రీశైలం….కళకళ…గలగల

9 రోజులు.. 58.45 టీఎంసీలు.జూరాలకు నిలకడగా వరదజూరాల జలాశయానికి నీటి ప్రవాహం నిలకడగా కొనసాగుతోంది.జూరాలకు ఈ నెల 14 తేదీన వరద మొదలైంది. 23 తేదీ నాటికి తొ

Read More