మీ గొంతునొప్పికి ఈ కషాయం ప్రయత్నించండి

మీ గొంతునొప్పికి ఈ కషాయం ప్రయత్నించండి

వర్షాకాలం మొదలవుతూనే... జలుబు, దగ్గు, గొంతునొప్పి వంటి సమస్యలు వేధిస్తుంటాయి. పరిష్కారంగా.. పోషకాహారం తీసుకుంటూ, వ్యాయామం చేయడం తప్పనిసరి. వాటితోపాటూ

Read More