జమ్మూలో శ్రీవారి ఆలయానికి ₹17కోట్లు

జమ్మూలో శ్రీవారి ఆలయానికి ₹17కోట్లు

టిటిడి ధర్మకర్తల మండలి అధ్య‌క్షులు శ్రీ వై.వి.సుబ్బారెడ్డి గారి అధ్య‌క్ష‌త‌న గురువారం తిరుమల అన్నమయ్య భవనంలో నూత‌న బోర్డు తొలి స‌మావేశం జరిగింది. ధర్

Read More