పూజగది లేని అద్దె గృహస్థులు ఏమి చేయాలి?

పూజగది లేని అద్దె గృహస్థులు ఏమి చేయాలి?

గృహస్థులు- విధి విధానాలు 1. పూజ గది విడిగా లేని వారు.. పంచముఖ హనుమంతుడి ని పెట్టకూడదు, హనుమంతుడి ఫోటో కానీ విగ్రహం గాని ఏది పూజ గది విడిగా లేని వ

Read More
బ్రహ్మోత్సవాల్లో రకాలు

బ్రహ్మోత్సవాల్లో రకాలు

శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలు మొత్తం 9 రోజులు కన్నులపండువగా జరుగుతాయి. 'నానాదిక్కులెల్ల నరులెల్ల వానలలోనే వత్తురు కదిలి' అంటూ అన్నమాచార్యుడు వర్ణించిన తీరుల

Read More
శివుడు అర్థమైతే సత్యం బోధపడుతుంది

శివుడు అర్థమైతే సత్యం బోధపడుతుంది

గుణ, రూప, రస, గంధ, స్పర్శాత్మక మైన సమస్తమూ రుద్రుని సృష్టి. బ్రహ్మాదులందరూ అమృత రూపుడిగా ఆరాధించే ఆ పరమేశ్వరుడు అచలుడు. ఆనందమూర్తి. ఆదిత్యవర్ణుడు, సర్

Read More
What is sivaratri and how did it start-Telugu devotional news

మహాశివరాత్రి ఆవిర్భావం

ప్రపంచానికి ఆధ్యాత్మిక, దైవకాంతి పరిమళ వైభవాన్ని మహోజ్వలంగా, మహోన్నతంగా అందించిన భరతభూమి పుణ్యభూమి, కర్మభూమి. అందుకే భారతదేశం ప్రపంచ ఆధ్యాత్మిక విశ్వవ

Read More