20మంది పేద విద్యార్థులకు డాలస్ ప్రవాసాంధ్రుడి తోడ్పాటు

20మంది పేద విద్యార్థులకు డాలస్ ప్రవాసాంధ్రుడి తోడ్పాటు

డాలస్‌కు చెందిన ప్రవాసాంధ్రుడు జిల్లెళ్ళమూడి వెంకట్ గుంటూరు జిల్లా పుల్లడిగుంటలోని మలినేని ఇంజినీరింగ్ కళశాలకు చెందిన 20మంది పేద విద్యార్థులకు లాప్‌టా

Read More