గాడిదపాలు గరిటెడైనా చాలు

గాడిదపాలు గరిటెడైనా చాలు

భూమ్మీద పుట్టిన దాదాపు ప్రతీ జీవరాశికి.. పాలే ప్రధాన.. ప్రథమ ఆహారం!మనిషి మాత్రమే.. అమ్మ పాలతో శరీర పటుత్వాన్ని సంపాదించి.. ఆ తర్వాత ఇతర జీవరాశుల పాల మ

Read More
donkey milk on sale now

గాడిద పాలు లీటరు వెయ్యి రూపాయిలు-తాజావార్తలు-04/30

Ø అందానికి ఆరోగ్యానికి గాడిద పాలు మంచివని ప్రచారం జరుగుతుండడంతో హైదరాబాద్ తదితర ప్రాంతాల్లో గాడిద పాలు లీటరు వెయ్యి రూపాయిలకి అమ్ముతున్నారు Ø బంగ

Read More