గిరిజన్ జాఫ్రా గింజలతో లిప్‌స్టిక్

గిరిజన్ జాఫ్రా గింజలతో లిప్‌స్టిక్

చక్కటి ప్యాకింగూ, దానికింద మేలిముసుగులాంటి ర్యాపర్‌, అందులో ఓ చిన్నపెట్టె, దాన్ని తెరిస్తే మత్తెక్కించే గుబాళింపు... నేటితరం సౌందర్యసాధనాలు చాలా గమ్మత

Read More
hello pretty...here is how you can safeguard your lips from cracking

పెదవులకు లిప్‌స్టిక్ బదులు…

-రోజూ రాత్రి పడుకునే ముందు పెదాలకు తేనె రాసి మెత్తని బ్రష్‌తో మృదువుగా రుద్దాలి. ఇలా చేయడం వల్ల ఉదయానికి పొడిబారే సమస్య తగ్గుతుంది. ఇలా వారంరోజులు క్ర

Read More