మలబద్ధకంపై దెబ్బ కొట్టే పుదీనా

మలబద్ధకంపై దెబ్బ కొట్టే పుదీనా

చట్నీ, రైతా, బిర్యానీ... ఇలా ప్రతి వంటకంలో పుదీనా వాడుతాం. వంటలకు ఘాటుదనాన్ని, ఒంటికి చల్లదనాన్ని అందించే పుదీనాలో ఔషధ గుణాలు చాలానే ఉన్నాయి. నాలుగు ప

Read More