తెలంగాణ రైతులకు లీగల్ నోటీసులు

తెలంగాణ రైతులకు లీగల్ నోటీసులు

తెలంగాణా రాష్ట్రంలో రైతులకు రుణాలు ఇచ్చిన బ్యాంకులు వారి ముక్కుపిండి మరీ తిరిగి వసూలు చేస్తున్నాయి. లీగల్‌ నోటీసులు, మౌఖిక ఆదేశాలు, ఒత్తిళ్లతో వడ్డీతో

Read More