నేడు ఎం.ఎస్.సుబ్బులక్ష్మి జయంతి

నేడు ఎం.ఎస్.సుబ్బులక్ష్మి జయంతి

'ఎం.ఎస్.సుబ్బులక్ష్మి లేదా ఎం.ఎస్.గా పేరుగాంచిన మదురై షణ్ముఖవడివు సుబ్బులక్ష్మి కర్ణాటక సంగీత విద్వాంసురాలు, గాయని, నటి. ఈమె భారతదేశ అత్యున్నత పౌరపురస

Read More