క్రాన్‌బెర్రీ కాక్‌టెయిల్ తాగుతున్నారా?

క్రాన్‌బెర్రీ కాక్‌టెయిల్ తాగుతున్నారా?

ఎర్రగా చెర్రీలను పోలివుండే క్రాన్‌ బెర్రీలో శరీరానికి మేలు చేసే ఎన్నో పోషకాలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా హెలికో బ్యాక్టీరియా వల్ల కలిగే ఇన్ఫెక్షన్‌ను ఇది తగ్గ

Read More